contentmap_module
 • O Nas

 • Kim jesteśmy.

  GPI jest referencyjnym partnerem w obszarze oprogramowania, technologii oraz usług skierowanych do podmiotów ochrony zdrowia, opieki społecznej i administracji publicznej. Założona ponad 30 lat temu w Trento we Włoszech, firma GPI rozwinęła się dzięki inwestycjom w fuzje i przejęcia na całym świecie oraz zaangażowaniu w badania i rozwój, w celu transferu wiedzy naukowej, technologicznej, funkcjonalnej i procesowej stosowanej w sektorach e-zdrowia, e-opieki i well-being. Na koniec 2020 roku firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 271 mln euro, zatrudniając ponad 6.100 pracowników, obsługując ponad 2.400 klientów w ponad 60 krajach. Od 2016 roku GPI notowana była na włoskiej giełdzie AIM, a w 2018 roku awansowała na rynek MTA.

 • Jak wprowadzamy innowacje.

  Dzięki rozwiązaniom i specjalistycznej wiedzy przekazywanej przez firmy, które stały się częścią ekosystemu GPI, Grupie udało się przełożyć powstające potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej na najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz na nowe modele usług, wpływające na optymalizację procesów w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu, poprawiając jakości życie ludzi.

 • Co oferujemy

  Rozwiązania łączące specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz umiejętności doradcze i projektowe, pozwalają firmie GPI działać w różnych obszarach biznesowych takich jak: Software, Care, Automatyka, ICT oraz Systemy płatności. Przyjęto uniwersalny model ochrony zdrowia, który koncentruje się na potrzebach ludzi, oparty na dwóch filarach: cyfryzacji i społeczeństwu. Model ten stawia na pierwszym miejscu pacjentów i rozwija się zgodnie z następującymi potrzebami: opieka domowa, opieka w placówkach służby zdrowia i społecznej na terenie całego kraju lub w wysokospecjalistycznych, scentralizowanych szpitalach.

 • Nasza Misja

  Od 1988 roku Grupa GPI aktywnie promuje innowacyjne rozwiązania ICT w zakresie opieki zdrowotnej, które zaspokajają szczególne potrzeby i wymagania sektora prywatnego i publicznego. Grupa GPI wspiera cyfrowe przekształcanie zasadniczych procesów opieki zdrowotnej, dostosowując plan działania do innowacyjnych produktów i usług z priorytetami biznesowymi HDO.

   

  Przejęcia, które miały miejsce w ostatnich latach, powiększyły zasięg terytorialny i ułatwiły proces internacjonalizacji.

   

  Obecnie Grupa GPI działa w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich. Celem na najbliższe lata jest podążanie tą samą ścieżką i dalszy rozwój. Wierzymy, że bliskość ma kluczowe znaczenie, aby lepiej służyć naszym klientom i zrozumieć ich wymagania.

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę korporacyjną

 • Jak się rozwijamy.

  W ciągu ostatnich 4 lat Grupa rozrosła się dzięki przejęciu firm z pokrewnej lub uzupełniającej branży oraz poprzez rozwój działalności we Włoszech i za granicą. Od grudnia 2016 r. firma GPI jest notowana w indeksie AIM Italia.

   

  Grupa GPI zakończyła rok 2016 ze skonsolidowanym przychodem 136,2 mln euro, EBITDA w wysokości 20,1 mln euro (marża EBITDA: 14,8%) i zyskiem netto w wysokości 6,5 mln euro.

   

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą our stronę korporacyjną

icone-international-01.png
AUTOMATED WAREHOUSE SYSTEM & CPOE
icone-international-02.png
HIS
icone-international-04.png
COMMUNICATION & COLLABORATION SYSTEM
icone-international-08.png
BLOOD BANK
icone-international-05.png
FOOD SAFEATY
icone-international-06.png
VIRTUAL CARE
icone-international-03.png
PROFESSIONAL ICT SERVICES
icone-international-07.png
HEALTHCARE SPOC
 • Nasze Produkty

  Oferujemy najbardziej wszechstronne portfolio do obsługi wszystkich typowych działań, które należą do świata opieki zdrowotnej.

 • Platforma Zintegrowanej Opieki

  Innowacyjny zbiór EDM, który wspiera prewencyjne, proaktywne i precyzyjne ścieżki diagnozowania i leczenia, których celem jest sprzyjanie komunikacji i współpracy pomiędzy wszystkimi pracownikami opieki zdrowotnej poprzez podejście zorientowane na problem.

 • NGH - Next Generation HIS

  NGH - Next Generation HIS

  Kompleksowy modułowy szpitalny system informacyjny umożliwiający zarządzanie wszystkimi działaniami klinicznymi w szpitalach prywatnych i publicznych. HTML5 dostępny na platformie Cloud jest kompatybilny ze wszystkimi obecnymi przeglądarkami.

   

  Broszura w PDF

 • Automatyczny System Magazynowania & CPOE

  Wyrafinowane rozwiązanie do zautomatyzowanego magazynowania leków i systemu pobierającego.

 • Hospital Pharmacy System

  Hospital Pharmacy System

  Szybki, niezawodny i wszechstronny system, który ogranicza straty i unowocześnia pracę farmaceutów.

   

  Broszura w PDF

 • Riedl Phasys

  Riedl Phasys

  Najszybszy zautomatyzowany magazyn typu „multipicking”, zaprojektowany i dostosowany do specyficznych potrzeb aptek i branży detalicznej.

   

  Broszura w PDF

 • Technologia Bezpieczeństwa Żywności

  Rozwiązanie „Zarządzanie kontrolą bezpieczeństwa" umożliwia kompleksowe śledzenie i identyfikację każdej fazy łańcuchów kontroli bezpieczeństwa żywności.

 • Safeaty

  Safeaty

  Zintegrowane usługi i narzędzia informatyczne, które synergicznie łączą różne etapy łańcuchów kontroli bezpieczeństwa żywności.

   

  Broszura w PDF

 • Phebo

  Phebo

  Platforma zaawansowana technologicznie do Oceny H2T Obserwacji Biometryki specjalnie przygotowana do monitorowania zdalnego, wirtualnej opieki i działań związanych z telemedycyną.

   

  Broszura w PDF

 • GPI na świecie

This website and third party tools uses some cookies necessary to make some functions available.
Closing this banner or proceeding in the navigation of the website you agree to use our cookies.